Laadpaal/ laadpunt met dynamic load balancing

Maximaal snel laden met dynamic load balancing | Zoekt u een laadpaal/ laadbox met load balancing? Een laadpaal met load balancing wordt ook wel een slimme laadpaal of slim laadstation genoemd. EVPartner heeft meerdere laadpalen/ laadboxen/ laadstations die uitgevoerd zijn met load balancing.

Laden met de restcapaciteit in uw net
Met load balancing bedoelen we dat de laadpaal het totale verbruik aan energie meet dat in de woning of een net gebruikt wordt en de restcapaciteit benut voor het laden van de auto(’s). Dit zorgt ervoor dat uw stoppen en hoofdzekering nooit zullen springen en dat u altijd maximaal snel kunt laden met de aangesloten auto('s).

Load balancing - de term kan verwarrend zijn
De term load balancing kan verwarrend zijn en daarom leggen we uit … De term load balancing wordt gebruikt voor meerdere toepassingen.

Load balancing | delen netaansluiting door meerdere laadpalen/ laadstations
Met load balancing wordt soms het delen van 1 netaansluiting door meerdere aangesloten laadpalen/ laadpunten bedoeld. De beschikbare stroom wordt dan door de zogenaamde master laadpaal verdeeld over de aangesloten slave laadstations.

Load balancing | verdelen van de stroom over de fasen
Een andere keer wordt met load balancing bedoeld dat het laadstation load balancing toepast op de verschillende aangesloten fasen in de 3 fasige aansluiting. De laadstroom wordt hierbij dan verdeel over de fasen. Het resultaat is een gelijkmatiger belasting op het net.

Load balancing | laadstroom auto dynamisch aanpassen aan totaal energieverbruik
Meestal wordt met load balancing bedoeld dat het laadstation/ laadpaal de laadstroom dynamisch aanpast aan het energieverbruik in de woning of in het net. Deze laatste uitleg is in deze categorie van toepassing. De laadpalen/ laadstations in deze categorie kunnen dus de laadstroom dynamisch aanpassen aan de restcapaciteit in het aangesloten net. Dit zorgt ervoor dat uw stoppen en hoofdzekering nooit zullen springen en dat u altijd maximaal snel kunt laden met de aangesloten auto('s).

Opmerking m.b.t. de getoonde laadstations van Wallbox
Bij alle laadpalen van Wallbox wordt load balancing optioneel aangeboden. Dit is de zogenaamde Power Boost functie. U kunt de Power Boost functie (dus loadbalancing/ dynamisch laden) gemakkelijk bijbestellen door de Power Meter bij te bestellen bij uw laadstation. De Power Meter meet het totaal verbruik aan stroom in het net en geeft dit door aan de Wallbox lader. Dit product wordt getoond bij de gerelateerde producten onderaan de productomschrijving van de Wallbox laadstations.


Lees meer
Filter uw producten

Pagina 1 van 8