Semi-openbaar (bedrijfs)laadpunt inrichten voor betaald én niet-betaald laden

Stel, als bedrijf wil je op je terrein (semi-)openbaar laden aanbieden, tegen commercieel tarief voor klanten en/of willekeurige overige elektrisch rijders, maar gratis voor je medewerkers. In dat geval pak je dat als volgt aan.

Bied je op je bedrijfsterrein een openbaar laadpunt aan? Dan zal deze verschijnen op de lijst met alle openbare laadpalen voor de elektrische auto. Dit overzicht is te vinden via meerdere apps en websites. Je vindt er als willekeurige EV rijder onder meer de actuele status met vrije en bezette plekken. Als bedrijf maak je hiermee marge op het stroomtarief. Je hebt dan een openbaar laadpunt dat betaald te gebruiken is door iedereen met geldige laadpas. Op voorwaarde natuurlijk dat het particuliere (bedrijfs)terrein altijd open en bereikbaar is.

Je kunt als bedrijf ook een semi-openbaar laadpunt inrichten. Je hebt dan een of meerdere laadpa(a)l(en) op je terrein, bijvoorbeeld voor directie, medewerkers en klanten, en wellicht deels ook voor andere EV-rijders, maar niet per se 24/7 geopend of beschikbaar. Zo’n semi-openbare laadplek is er in potentie in diverse vormen. Zie daarvoor de nu volgende uitleg.

 

Laadpalen voor GreenFlux

 

Verschillende vormen van semi-openbare laadpunten

Je zou het semi-openbare laadpunt op een particulier beheerd bedrijfsterrein bijvoorbeeld op wisselende tijden voor wisselende ‘doelgroepen’ kunnen aanbieden. Denk aan het beschikbaar stellen ervan aan klanten en werknemers tijdens kantooruren, en in de avond- en nachtelijke uren aan ieder ander met een elektrische auto. Een andere mogelijkheid is dat het bedrijf de laadpalen op het afsluitbare terrein alleen semi-openbaar toegankelijk wil hebben voor medewerkers en relaties. Tijdelijk op de dag dan wel 24/7.

Deel gratis, anderen alleen betaalde laadmogelijkheid bieden?
En dan is er nóg een gecombineerde service die je als bedrijf op een zelf gerund semi-openbaar laadpunt kunt aanbieden. Denk aan 1) de mogelijkheid voor klanten om er betaald te laden met laadpas en 2) de exclusieve mogelijkheid voor bijvoorbeeld directie, management en/of andere medewerkers om er gratis te laden. De vraag is, hoe regel je dat?

E-Flux en GreenFlux abonnementen

Goed te weten is dat het bovenstaande inderdaad mogelijk is. Neem het laatste voorbeeld. Dus stel, je wilt de laadpalen op je semi-openbare laadplaats gratis beschikbaar stellen aan directie en management, en tegelijk betaald beschikbaar stellen aan klanten. De laadstations moeten in dat geval geschikt zijn voor bijpassende laadabonnementen zoals van E-Flux of GreenFlux. Dat zijn beheerders met flexibele laadoplossingen hiervoor. Laadpalen die voorbereid zijn op de abonnementen van E-Flux en/of GreenFlux zijn alle uitvoeringen van het merk Alfen en alle modellen binnen de EVBox serie BusinessLine.

 

Laadpalen voor E-Flux

 

Voor E-Flux of GreenFlux geschikte laadstations

Als beheerder van een particulier (bedrijfs)terrein kun je alle laadstations van Alfen en de EVBox BusinessLine inzetten voor openbaar betaald laden, maar tegelijk ook voor, onder meer, gratis laden. Er zijn daarvoor abonnementen op maat waarover E-Flux en GreenFlux zelf kunnen adviseren. In het kort gezegd werkt het, eenvoudig, als volgt. Het vertrekpunt is dat de EV rijder beschikt over een laadpas via één van genoemde aanbieders. Vervolgens is het feitelijk een kwestie van een Alfen of EVBox BusinessLine laadstation laten installeren, deze online zetten en E-Flux dan wel GreenFlux hiervan digitaal op de hoogte stellen. E-Flux dan wel GreenFlux stelt vervolgens de lader in, conform de voorkeuren van de klant / EV rijder.

Prijzen van laadabonnementen E-Flux en GreenFlux

Bij elk van de Alfen laadstations en EVBox BusinessLine laadstations op EVPartner.nl staat bij de beschrijving of deze is voorbereid op E-Flux dan wel GreenFlux. Vaak worden deze modellen standaard geleverd met SIM van één van beide aanbieders, maar kun je deze ook simlockvrij maken, voor een vrije keuze voor een backoffice systeem. Bij de laadpalen die voorbereid zijn voor het netwerk zoals dat van E-Flux of GreenFlux, zijn er via hen meerdere abonnementen mogelijk. Deze abonnementen bieden services zoals ondersteuning op afstand en automatische verrekening van de laadkosten met de werkgever. Beide ondernemingen bieden diverse abonnementsvormen aan voor enkele euro’s (zo rond 5,-) per maand.

 

Laadpalen voor zowel gratis als betaald EV ladenActuele kosten
De kosten voor zo’n abonnement zullen gaandeweg de tijd kunnen wijzigen. Daarom verwijzen we voor de meest actuele info op dat vlak naar de websites van genoemde bedrijven zelf. Op zoek naar de laadstations die geschikt zijn voor een bedrijf met semi-openbaar laadpunt dat tegelijkertijd betaald én gratis EV laden wil aanbieden? Zie de laadpalen op deze pagina.


Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is EVPartner.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan EVPartner.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Lees meer
Filter uw productenPagina 1 van 2