Hoe ver kun je rijden met een elektrische auto?

Hoe ver je kunt rijden met een elektrische auto, hangt af van factoren als: de capaciteit van de batterij, de temperatuur, snelheid van rijden, manier van rijden (rijstijl), de staat van de accu en het gebruik en verbruik van andere elementen in de auto die stroom opeisen.

Het is een hot item. Hoe ver kom je met een elektrische auto? Het antwoord - de actieradius - kan bepalend zijn bij de keuze tussen het kopen van een auto met benzinemotor of elektrisch autorijden. Deze actieradius ligt nog duidelijk lager dan bij de conventionele diesel- of benzineauto.

Hoe lang met één elektrische tankbeurt vooruit?
Voor het efficiënt elektrisch kunnen rijden is het - naast de snelheid van laden - óók bepalend hoe vaak dit opladen moet gebeuren. In andere woorden, hoe lang kun je na een elektrische laadbeurt weer vooruit? Zoveel mogelijk kilometers kunnen rijden met één, bovendien zo snel mogelijke oplaadbeurt: dat is het streven, om welke Electric Vehicle het ook gaat.

De basis: capaciteit van de accu
Het bereik van de elektrische auto, uitgedrukt in het aantal te rijden kilometers op een volle batterij, hangt ten eerste sterk af van de capaciteit ervan. Hoeveel stroom kan de accu 'meenemen'? De verschillen per auto zijn groot. Zo zijn er Tesla's met een accu-capaciteit van ongeveer 100 kWh, goed voor een ruime 600 kilometer. Een elektrische auto met bovengemiddeld klein bereik heeft een batterij met capaciteit van nauwelijks meer dan 6 kWh. Daarnaast is er bij elk merk en elk model de vraag: hoeveel energie verbruikt de auto per kilometer?

De praktijk is anders...
Houd er rekening mee dat het bereik van de nieuwe elektrische auto, zoals dat bij de officiële specificaties van de fabrikant staat, in de praktijk altijd wel een stuk lager ligt. De Jaguar I-Pace is hiervan overigens een extreem voorbeeld.

Sterk vereenvoudigde stelregel
Een simpele, maar niet onfeilbare stelregel is de volgende. Op één kWh aan elektriciteit rijdt een elektrische auto ongeveer 5 kilometer. Dit geldt bij gemiddelde temperaturen.

Nog veel meer variabelen
Het aantal nog te rijden kilometers dat de boordcomputer van de elektrische wagen aangeeft, hangt echter van nog veel meer variabelen af. Zoals de navolgende.

We stipten het al aan: 'gemiddelde temperatuur'. Bij lage temperaturen in de winter is het verbruik van de EV namelijk hoger. Dit is een niet onbelangrijk punt, want bij kou geeft dezelfde hoeveelheid stroom een beduidend aantal minder te rijden kilometers. Het gaat daarbij al gauw om 20 procent. Eén kWh aan elektriciteit is dan niet goed voor 5, maar slechts voor 4 af te leggen kilometers.

Tip: ga bij berekeningen vooraf uit van deze koude temperaturen, om bijvoorbeeld zorgvuldig te kunnen bepalen welk laadstation en welke laadkabel u qua capaciteit nodig heeft. Mogelijk bepaalt deze factor zelfs de keuze van het model elektrisch voertuig.

De snelheid van rijden is eveneens een factor van belang. Harder rijden dan 90 kilometer per uur, laat staan 130 kilometer per uur of sneller, zorgt voor een drastisch lagere actieradius (en daarmee drastisch hogere rijkosten). Maar ook de manier van rijden bepaalt in sterke mate hoe ver je komt met de elektrisch auto in kwestie. Een rijstijl van hard optrekken en veelvuldig schommelen met snelheid is voor de hoeveelheid resterende kilometers niet bevorderlijk. Hetzelfde geldt voor filerijden met frequent stoppen en weer verder gaan. Anticiperend rijden op een zo continu mogelijke snelheid en, waar mogelijk, rustiger afremmen daarentegen wel. Doe dat overigens bij sterke voorkeur op banden die alle vier voldoende lucht hebben voor de juiste bandendruk en spanning.

Daarnaast is de staat van de accu an sich een aspect om rekening mee te houden. Onder andere de leeftijd van de batterij speelt daarbij een rol. En ook de temperatuur ervan bepaalt mede hoeveel stroom er verloren gaat aan andere zaken dan de gewenste stroomvoorziening voor de motor. In dat kader kan het bovendien enorm schelen in welke mate de verwarming, stoelverwarming, muziekboxen en alle andere technische snufjes op standje 'aan' staan.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is EVPartner.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan EVPartner.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Hoe ver kun je rijden met een elektrische auto?