Wat kost rijden met een elektrische auto?

Hoeveel kost rijden met een elektrische auto? Het is logischerwijs een veelgestelde vraag. Hier leest u over de variabele kosten van elektrisch rijden: voor een inzicht in wat een elektrisch gereden kilometer kost.

Hoe hoog zijn de variabele kosten voor rijden op elektriciteit? Voor een inzicht in kosten-baten van EV rijden geven we onderstaande rekenvoorbeelden.

Rijdt u volledig elektrisch of met een plug-in hybride auto? In het laatste geval zult u naast uw elektrische kilometers ook kosten kwijt zijn aan benzine of diesel. Omdat deze gereden kilometers op traditionele brandstof duurder zijn, nemen we deze bij de berekeningen niet mee.

Van belang: hybride of plug-in hybride?
Let op: een hybride auto (die alleen laadt tijdens het rijden) heeft te maken met hogere kosten dan een plug-in hybride auto (die op te laden is via een laadstation met kabel). De accu laden via een benzinemotor of dieselmotor is namelijk minder efficiënt. Daarom is de oplaadprijs hoger dan de kWh-prijs bij het laden met een laadkabel in de plug-in.

Verbruik bij normale temperaturen
Op één Kwh aan elektriciteit rijdt een elektrische auto ongeveer 5 kilometer. Per 100 gereden kilometers komt dit dus neer op een verbruik van 20 kWh. Dit geldt bij gemiddelde temperaturen. Bij lage temperaturen in de winter is het verbruik beduidend hoger.

Verbruik bij lagere temperaturen
Het verbruik van stroom schiet bij een koude accu aanzienlijk omhoog. Bij in elk geval Tesla worden de accu's doorlopend op een basistemperatuur gehouden. Het voordeel is een grotere range, maar het kost ook extra energie om die batterijen wanneer nodig op te warmen. Het gemiddelde verbruik ligt in de winter daarom ongeveer 30% hoger. Dit betekent concreet dat met dezelfde auto nog maar een kleine 4 kilometer op 1 kWh aan elektriciteit kan worden afgelegd.

Wat kost één kWh?
Hoeveel 1 kWh kost, kan verschillen per laadpunt. Bij thuisladen gaat het om stroomkosten van ongeveer € 0,19 per kWh. Bij laden via een openbaar laadpunt liggen de kosten per kWh aan stroom een stuk hoger: zo'n € 0,35. Bezit u een Tesla? Dan kunt u veelal gratis laden bij Tesla superchargers. Kortom, de kosten kunnen zeer uiteenlopen: van 'gratis' tot ongeveer een derde euro. Voor de gemiddelde prijs per kWh gaan we hierbij uit van € 0,22, bij normale temperaturen.

Wat kost één kilometer elektrisch rijden?
Dit komt neer op het volgende. Voor 22 eurocent tankt u 1 kWh en rijdt u 5 kilometer elektrisch. Per kilometer komen de kosten dan uit op 22 cent gedeeld door 5 = 4,4 eurocent (€ 0,044). In de winter rijdt u voor dit geld niet ongeveer 5 maar ongeveer 4 kilometer. Per kilometer komen de kosten in de koude periode dan uit op 22 cent gedeeld door 4 = 5,5 eurocent (€ 0,055).

Rijgedrag, bandendruk: méér factoren bepalen de kosten
Uiteraard is dit een indicatie. Bovendien speelt net als bij een 'gewone' auto ook het rijgedrag van de chauffeur in zeer belangrijke mate een rol. Hard optrekken, veelvuldig schommelen met snelheid, harder rijden dan 100/120 kilometer per uur: het zijn oorzaken van een substantieel hoger verbruik en daarmee hogere kosten. Niet zelden het dubbele van hetgeen hiervoor geschetst! Ook bijvoorbeeld te zachte banden zijn een serieuze factor voor flink duurder rijden.

Kosten voor het laadmateriaal
Daarnaast zijn er natuurlijk andere kosten dan die voor de stroom an sich. Neem alleen al het feit dat de energie in de accu terecht moet komen. En daarvoor is er materiaal nodig zoals in elk geval een laadkabel en - bij privé opladen - een laadstation. Afhankelijk van het soort laadstation (bijvoorbeeld een wandbox met vaste kabel) bent u zo tussen de 500 en 700 euro kwijt voor het kopen van een nieuw, eigen laadpunt. Verder kost een laadkabel voor openbare laadpunten of voor het gebruik in een laadbox outlet gauw zo'n 200 tot 250 euro. En de verkoopprijs van een mobiele lader inclusief elektronica komt al snel neer op 450 tot 550 euro. Ook deze kosten moet u meewegen en eventueel doorberekenen per elektrisch gereden kilometer.

Praktisch in gebruik?
Kiezen voor een EV of toch nog voor een conventionele auto? U zult behalve uit oogpunt van duurzaam rijden vanzelfsprekend uw keuze vooral ook baseren op wat kostentechnisch het meest voordelig is. Het goede nieuws is dat elektrisch rijden met een auto per kilometer zeker goedkoper kan dan met een vergelijkbare benzine- of dieselauto.

Weeg ook de laadduur mee
Maak echter wel zorgvuldig de afweging of rijden met - en het laden van - een elektrische auto in uw omstandigheden inderdaad in de praktijk van alledag goed uitpakt. Want ook de duur van het laden speelt in veel gevallen een bepalende rol. Thuisladen (meestal met 1 of 3 x 16A) duurt vaak al gauw 4 tot 6 uur. Bij opladen gedurende de nacht zal dit geen probleem vormen. Maar bij tussentijds laden kan dit wel eens heel anders liggen. Zelfs tussentijds laden bij een snellaadstation kost nog altijd minimaal een half tot zelfs een heel uur.


Meer weten bij de afweging wel of niet elektrisch te rijden en te laden? Of weten wat voor u de beste oplossing is qua laadstation en/of laadkabel? Wij helpen u graag uw vraag te beantwoorden. Zie de contactgegevens op deze pagina.


Disclaimer

Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is EVPartner.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan EVPartner.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.

 

Wat kost rijden met een elektrische auto?