Een laadplein of meerdere laadstations aansluiten, hoe gaat dat?

Laadplein met Alfen Eve Pro-line ladersZoekt u voor uw bedrijf, bedrijventerrein of parkeerplaats een oplossing voor het plaatsen van meerdere laadpalen of laadstations? Dan bent u bij ons aan het juiste adres! Wij kunnen u helpen bij het realiseren van een uitgebreide laadoplossing met meerdere laadpalen. In dit artikel bespreken we een aantal zaken waar u op moet letten als u een dergelijke laadoplossing zoekt.

Meerdere laadpalen aansluiten op een bestaande netaansluiting
Wilt u meerdere laadpalen aansluiten op een bestaande netaansluiting zonder dat u uw aansluiting wilt verzwaren? Vaak is dat wel mogelijk. Als u voldoende stroom over heeft in uw huidige netaansluiting dan kunt u prima enkele of meerdere laadpalen aansluiten. U moet er dan wel vaak gaan werken met loadbalancing. Een laadoplossing met loadbalancing zorgt ervoor dat het laden zo snel mogelijk gebeurt zonder dat de hoofdzekering van de netaansluiting eruit vliegt. De eerste lader in de rij met laders wordt dan ingericht als master en houdt de netaansluiting in de gaten. De master verdeelt de stroom dan tussen de aangesloten laadpalen op een manier zodat niet de hoofdzekering overbelast raakt. De master verdeelt ook de beschikbare stroom tussen de aangesloten slave laadpalen. Hierover meer verderop in dit artikel.

Verdeling beschikbare stroom tussen de laadpalen onderling
Als u een laadoplossing zoekt voor bijvoorbeeld 4 laadpalen op een parkeerplaats dan worden alle laders aangesloten op de aanwezige netaansluiting. De beschikbare stroom moet verdeeld worden tussen de 4 aangesloten laadpalen. Hoe die verdeling plaatsvindt wordt geregeld in het master laadstation. De master is gewoon een laadpaal/ laadstation net als de andere 3 in deze configuratie. De master regelt de verdeling van stroom onderling. Afhankelijk van de situatie in het net en de laadbehoefte kan deze verdeling ingeregeld worden. Afhankelijk ook van het merk laders dat u gebruikt bestaan hierin verschillende mogelijkheden. Bij sommige merken laadstations zijn meerdere laders met elkaar te koppelen aan 1 netaansluiting waarbij de verdeling gelijkmatig tussen de laders wordt verdeeld. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de laders van Ratio. Deze manier van verdeling van laadvermogen is het meest eenvoudige, maar het houdt verder geen rekening met de laadbehoefte van de aangesloten auto's. Als van 1 auto de accu leeg is en van een andere aangesloten auto is de accu bijna vol dan krijgt de auto met een lege accu niet meer stroom toebedeeld door de master. Het zou mooi zijn als dat wel het geval is omdat je dan mogelijk de auto met de lege accu sneller kunt opladen.

En dynamische verdeling van laadvermogens tussen de aangesloten auto's is wel mogelijk bij bijvoorbeeld de laadstations van Alfen, CTEK en Wallbox. Als u een laadplein inricht met laders van deze merken dan kan de verdeling van laadvermogen wel dynamisch plaatsvinden afhankelijk van de laadbehoefte van de aangesloten auto's. Een auto met een lege accu vraagt meer stroom aan de lader en krijgt dat nu dan ook omdat de master de mogelijkheid heeft om dit slim te verdelen onder de aangesloten laders.

Hoe gaan wij te werk?
Als u bij ons informeert naar een laadoplossing voor meerdere wandladers of laadpalen dan zullen we u in eerste instantie vragen om de details van uw netaansluiting en de laadbehoefte die u heeft. We stellen vragen als:
- Hoe groot is de netaansluiting en hoeveel stroom heeft u daarin over?
- Hoeveel laadpalen wilt u aansluiten op deze aansluiting?
- Hoe snel wilt u maximaal kunnen laden per aangesloten laadpaal?
- Wat is de afstand tussen de laadpalen en de meterkast?
We vragen u verder om foto's van de meterkast en foto's van waar de laadpalen geplaatst moeten worden. Soms vragen we ook om foto's van het traject dat de bekabeling moet afleggen.
Samen met onze installatiepartners bespreken we de mogelijkheden en koppelen die aan u terug. Uiteraard heeft u hierbij de keus tussen welke laadpalen of laadstations u graag geplaatst wilt hebben en op basis daarvan maken we voor u een totale offerte. Als vooraf niet alles duidelijk is dan behoort een schouwing ter plaatse ook tot de mogelijkheden.

Per merk laadstation uitgewerkt
Hieronder werken we per merk laadstation de verschillende configuraties uit en bespreken we wat u nodig heeft om een netwerk aan laadpalen op te zetten.

Smart Charging Network van Alfen
Als u een laadplein of netwerk aan laadstations van Alfen wilt maken dan kan het meeste geconfigureerd worden door middel van softwareinstellingen. De laders zijn reeds voorbereid om te dienen als master en om met elkaar te kunnen communiceren. Het is zelfs zo dat wanneer uw energiemeter is uitgerust met een P1 poort dat de master daarop direct aangesloten kan worden met een UTP/ netwerk kabel. De aansluiting is dan betrekkelijk eenvoudig. Alle aangesloten laders krijgen ieder hun eigen voeding vanuit de meterkast, alle laders worden met elkaar verbonden door netwerkkabels en de master wordt met een netwerkkabel verbonden met de P1 poort van de slimme meter.

Heeft u geen slimme meter of geen beschikbare P1 poort op uw energiemeter? Geen probleem! We kunnen dan hetzelfde realiseren met een aparte energiemeter die het verbruik in uw net meet en doorgeeft aan de aangesloten master.

De master verdeelt de beschikbare stroom nu onder de aangesloten laders op basis van laadbehoefte van de aangesloten auto's.

Openbaar laadnet van Alfen
Bij Alfen kunt u er ook voor kiezen om de laders aan te melden als openbare laadstations. De laders van Alfen kunnen bekend gemaakt worden op de kaart van beschikbare laadstations voor iedere berijder van een elektrische auto. U kunt een marge maken op het energietarief en zo de kosten van uw laadnet dekken of terugverdienen. De berijders loggen in op de laadstations met een laadpas en starten zo een laadsessie. Via een provider zoals E-Flux of Greenflux worden de kosten zijn rekening gebracht en met u als beheerder verrekend.

Een laadnet van Alfen laders kan opgezet worden met Alfen Eve Pro-line laders, Alfen Eve S-line laders en met Alfen Eve Double laadstations.

Ratio laadnet
Ook met Ratio laadstations kunt u een netwerk aan laders maken. U kunt maximaal 4 laders van Ratio met elkaar verbinden en aansluiten op 1 netaansluiting. Heeft u meer laders nodig dan kunt u 2 strings van 4 laders maken bijvoorbeeld. Bij Ratio is het zo dat de master de stroom in het net meet en gelijkmatig verdeeld over de aangesloten laders. Heeft u bijvoorbeeld 32A beschikbaar en u plaatst 4 laadpalen dan krijgen alle aangesloten laders in een Ratio laadnet 32/4=8A aan beschikbaar laadvermogen. Let hierbij op dat een elektrische auto pas begint te laden als er minimaal 6A aan stroom beschikbaar is. De meting van de beschikbare hoeveelheid stroom gebeurt bij Ratio met zogenaamde CT klemmen. De CT klemmen meten de stroom op de binnenkomende fasen en geven dat via een communicatiekastje door aan de master. De master is verbonden met de andere aangesloten laders in het net. Ook hier geldt weer dat alle laders bij voorkeur hun eigen voedingskabels krijgen die direct aangesloten worden in de meterkast.

Een Ratio laadnet kan opgebouwd worden met Ratio Smart Box en Ratio Solar Box laders.

CTEK laadnet
Met CTEK Chargestorm laadpalen kunt u tot maximaal 70 laadstations in een laadnet of laadplein plaatsen. De meting van de beschikbare hoeveelheid stroom gebeurt bij CTEK met een energiemeter die direct na de meter geplaatst wordt. De energiemeter meet alle stroomverbruik in het net en geeft dat door aan de master. De master is verbonden met de andere aangesloten laders in het net. Ook hier geldt weer dat alle laders bij voorkeur hun eigen voedingskabels krijgen die direct aangesloten worden in de meterkast.

De master verdeelt de beschikbare stroom nu onder de aangesloten laders op basis van laadbehoefte van de aangesloten auto's.

Wallbox laadnet
Met Wallbox laadpalen kunt u tot maximaal 70 laadstations in een laadnet of laadplein plaatsen. De meting van de beschikbare hoeveelheid stroom gebeurt bij Wallbox met een energiemeter die direct na de meter geplaatst wordt. De energiemeter genaamd de Wallbox Power Meter meet alle stroomverbruik in het net en geeft dat door aan de master. De master is verbonden met de andere aangesloten laders in het net. Ook hier geldt weer dat alle laders bij voorkeur hun eigen voedingskabels krijgen die direct aangesloten worden in de meterkast.

De master verdeelt de beschikbare stroom nu onder de aangesloten laders op basis van laadbehoefte van de aangesloten auto's.

Een laadnet van Wallbox laders kan opgezet worden met Wallbox Pulsar Plus, Wallbox Copper of Wallbox Commander laders.

 

Disclaimer
Ondanks een grote mate van zorgvuldigheid in het vervaardigen van de content op deze pagina, is EVPartner.nl niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten, onvolledigheid of andere tekortkomingen van deze uitleg. Noch kan EVPartner.nl, zijnde wederverkoper en géén installateur, aansprakelijk worden gesteld voor enig foutief gebruik van de via ons gekochte producten en eventuele negatieve gevolgen daarvan. Lees altijd de gebruiksaanwijzing, ken de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en win bij twijfel altijd verder informatie in. Zie ook onze disclaimer: 4.b Content en aansprakelijkheid.