Garantie

Weet wat onze garantie inhoudt

De garantie bij producten op deze site is altijd op basis van Carry In. Dit betekent dat u het product dat in aanmerking komt voor reparatie zelf aflevert (indien de voorwaarden dat toelaten) dan wel opstuurt, naar het door de producent of webshop aangegeven adres. Een eventuele garantiebeoordeling en (gratis) reparatie ter plekke, is bij Carry In garantie niet mogelijk.

Let op bij garantie: kosten van (de)montage voor eigen rekening (!)

Voortbordurend op de hiervoor uitgelegde definitie van Carry In garantie, wijzen wij u nadrukkelijk op het volgende.

Is het product na aankoop vast gemonteerd op locatie of vormt het een gemonteerd onderdeel van een grotere installatie? En maakt u voor dit product aanspraak op de garantie, conform de gestelde (Carry In) voorwaarden bij aankoop van het product? Dan houdt dit in dat de kosten voor het demonteren van het product voor eigen rekening zijn.

Binnen de Carry In garantievoorwaarden is immers gesteld dat het product voor beoordeling en/of reparatie terug moet naar het aangegeven leveranciersadres of ander reparatie-adres. De leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop kan bij Carry In garantie niet verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van demontage. Evenmin is de leverancier, producent, (weder)verkoper respectievelijk webshop verantwoordelijk voor de (her)installatie en de bijbehorende kosten daarvan, bij het weer retour ontvangen van het inmiddels gerepareerde dan wel vervangende product.

Noot: voor het sturen van het product dat in aanmerking komt voor (Carry In) reparatie, ontvangt u van de webshop wél een verzendzegel. De kosten voor versturen van het betreffende product worden daarmee vergoed, mits dit gebeurt vanuit Nederland of België. Hetzelfde geldt voor het terugontvangen van het gerepareerde of nieuwe product, indien geen sprake is van ‘klaar terwijl u wacht’. De vergoeding voor deze kosten geldt alleen als het product inderdaad onder garantie blijkt te vallen.

Garantie en bestellen vanuit het buitenland

Hebt u niet besteld vanuit Nederland of België, maar laat u het product versturen vanuit een ander land? In dat geval zijn de verzendkosten, bij het aanbieden van het product onder garantie ter reparatie, wel voor eigen rekening.

 

Leenproducten niet mogelijk

In het geval een bij ons gekocht product onder garantie is teruggestuurd ter reparatie, kunnen wij helaas GEEN vervangend leenproduct ter beschikking stellen.


Alfen product gekocht met garantie? Betaalde monteur-service mogelijk

Net als bij producten van andere merken met (Carry In) garantie, dienen ook Alfen producten die daarvoor in aanmerking komen, teruggestuurd te worden naar de fabriek (maar neem altijd eerst contact met ons op voor het betreffende adres. Zie ook de informatie onderaan deze pagina met de standaard Garantieprocedure). Alleen dan zijn onderzoek en reparaties die binnen de garantie vallen, gratis.

Echter, Alfen biedt ook de mogelijkheid van ondersteuning door een Alfen monteur op locatie. Dit valt onder hun zogeheten On Site-bezoekservice. Hiermee zijn echter wel kosten gemoeid. Namelijk voorrijkosten à € 140,- (ook als het probleem een productfout is) en manuren à € 55,- per half uur (alléén als het probleem géén productfout is). Voor de eventueel veranderde, actuele tarieven en voorwaarden: lees vóór aankoop de Carry In garantievoorwaarden.

Aanspraak maken op garantie? Let op met monteren en demonteren!

Monteren: zorgvuldig en op de juiste wijze

Een voorwaarde om aanspraak te kunnen maken op garantie is - bij de van toepassing zijnde producten - dat deze op de juiste wijze gemonteerd zijn; met zorg en conform de handleiding. Is dit niet het geval? Dan vervalt het recht op garantie. Maak daarom gebruik van een erkend installateur. In voorkomende gevallen moet u dit ook kunnen aantonen.

Demonteren? Neem eerst contact met ons op!

Wij wijzen u er tevens expliciet op NIET het product, zoals een laadstation of vergelijkbaar product, te demonteren, maar EERST contact met ons op te nemen. Denkt u dat het apparaat stuk is? Haal deze NIET op voorhand van de muur, maar bel of mail ons voor overleg. Een van de redenen (niet uitsluitend) is dat het laadstation mogelijkerwijs niet defect is, maar bijvoorbeeld enkel en alleen een wijziging in de configuratie behoeft.

Standaard procedure garantie afhandeling

Stuur een product waarvan u denkt dat deze voor garantie in aanmerking ook NIET zomaar op, maar neem altijd EERST contact met ons op. De juiste handelswijze voor garantie, wanneer het laadstation of vergelijkbaar product defect is of lijkt te zijn, is de volgende.

Let op: stuur een product nooit zomaar terug naar ons. Het product wordt namelijk niet door ons bekeken, gerepareerd of vervangen. Als u de lader eerst naar ons stuurt, vertraagt u daarmee het verzendproces enorm. Ook kunnen wij deze extra kosten niet zomaar vergoeden.

Stuur ons een e-mail ([email protected]) met daarin de aankoopfactuur. Voeg daarbij, indien mogelijk, een foto van het product en specifiek het probleem. Evpartner.nl pakt het verzoek vervolgens zo spoedig mogelijk op. We controleren bij het merk of onze leverancier of het aangegeven probleem inderdaad valt onder hun garantievoorwaarden. Zo ja, dan vernemen we van hen wat er gaat gebeuren om het probleem te herstellen. Dit kan reparatie zijn of het leveren van een nieuw identiek of vervangend exemplaar.

Opsturen gebeurt meestal naar de importeur of groothandel en in sommige situaties naar ons of naar een servicepunt van het betreffende merk. Als u belt, bepalen we op basis van het product waar u deze naartoe kunt sturen.

Wij stellen u vanzelfsprekend snel op de hoogte. Bij gebleken garantie mailen wij u het adres waarheen u het product kunt sturen. U krijgt hiervoor altijd een label voor gratis verzending hiervan. Na gemiddeld 2-3 weken ontvangt u het nieuwe of herstelde product (gratis) retour.

 

Acculader gekocht en lijkt deze stuk? 
EVPartner.nl verkoopt ook acculaders zoals voor de scooter, scootmobiel, heftruck of elektrische step. Wat moet u doen als uw acculader stuk lijkt te zijn? Neem niet direct contact op met ons, maar lees onderstaande informatie eerst goed door. We zien namelijk vaak dat niet de lader stuk is, maar de accu. En als de accu slecht of kapot is, werkt vaak (ook) de acculader niet. 

Een accu is kapot als deze te diep ontladen is of als er bijvoorbeeld kortsluiting ontstaan is in een cel van de accu. Sommige acculaders geven aan dat de accu kapot is, bijvoorbeeld door een error te geven met een rood knipperend led-lichtje. Maar er zijn ook laders die niks aangeven en vervolgens gewoon niets doen. Dit kan voor verwarring zorgen, omdat u in dat geval misschien geneigd bent te denken dat het de lader is die stuk is.  

Hoe kunt u vaststellen of de acculader stuk is of juist de accu?
U kunt dit vaststellen door de acculader aan te sluiten op een accu waarvan u zeker weet dat deze goed is, bijvoorbeeld een accu die in een scooter zit die dagelijks wordt gebruikt. Werkt de lader op die goede accu wél, dan is het helaas vrij waarschijnlijk dat de accu die u probeert te laden kapot is. U kunt ook een specialist vragen ernaar te kijken en de accu te testen.

Wat als de lader ook niet werkt op een goede accu?
Als de acculader ook niet werkt op een accu die zeker weten goed is, dan is de kans groot dat het de lader is die kapot is. Neem in dat geval contact met ons op voor verdere afhandeling, op de manier zoals eerder op deze pagina beschreven staat.