Eisen rondom laadpalen voor bedrijven

  • Geplaatst op
Eisen rondom laadpalen voor bedrijven

Wettelijke regels voor bedrijven voor het plaatsen van laadpalen op hun parkeerterrein. Het is een nieuwe stap vanuit de overheid om elektrisch rijden te stimuleren.

Bij nieuwbouw, bij een grote verbouwing en hoe dan ook vanaf 2025 zijn er verplichtingen voor het plaatsen van laadpalen en het hebben van aansluitpunten, ten behoeve van de bedrijfsmedewerkers. Dat staat in de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive. Lees hier om welke eisen rondom laadpalen voor bedrijven het gaat. Het kopen en laten installeren kan via EVPartner.nl.

Bedrijfspanden met een parkeerterrein krijgen te maken met de volgende nieuwe verplichtingen, in de navolgende gevallen.

Ten eerste stelt de overheid eisen voor laadpalen bij nieuwbouw, zo is onder meer te lezen op de site van de KvK. Komt er een nieuw bedrijfspand en is op datzelfde terrein ruimte voor minstens 10 parkeerplaatsen? Dan is het verplicht om minimaal één laadpaal te plaatsen. Een andere verplichting is dan om per 5 parkeerplaatsen minimaal één aansluiting voor een laadpaal aan te laten leggen.

Ook zijn er de volgende eisen aan laadpalen bij een grote verbouwing. Is sprake van een ingrijpende verbouwing van een bedrijfspand met méér dan 10 parkeerplaatsen? Ook dan is het verplicht om daar ten minste één laadpaal te hebben staan. Van een ingrijpende verbouwing is sprake als méér dan 25% van de buitenzijde (de zogeheten gebouwschil) onder handen wordt genomen ter renovatie en/of ter vergroting van het bedrijfspand.

Uitzondering: bij een ingrijpende renovatie van het bedrijfspand is het plaatsen van een laadpaal NIET verplicht als de kosten daarvan (ontwerp, materiaal en installatie) meer dan 7% zijn van die totale renovatiekosten.

 

Daarnaast zijn er in Europees verband meer algemene wettelijke wijzigingen die ingaan vanaf 2025. Vanaf dat jaar is het voor elk bedrijfspand dat beschikt over méér dan 20 parkeerplaatsen hoe dan ook verplicht om minimaal één laadpaal te hebben geïnstalleerd. Dus ook als géén sprake is van nieuwbouw of van een grotere verbouwing.

 

Aan welke eisen moet een laadpaal voor bedrijven voldoen?

Meer informatie over de Europese richtlijn Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) is hier te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarnaast is er het Besluit infrastructuur alternatieve brandstoffen. Daarin staan onder andere de eisen aan laadpalen benoemd. Denk aan de voorwaarde dat deze bedrijfslaadpalen ingericht moeten zijn op aansluitingen (contactdozen, stekkers) van het Type 2. Een ander voorbeeld is dat gebruik moet worden gemaakt van privacy-vriendelijke laadmeetapparatuur, ter bescherming van datagegevens van de gebruikers ervan.

 

Overigens geeft de KvK in het betreffende artikel ook aan dat het toegestaan is om de (verplichte) laadpaal op de bedrijfsparkeerplaats openbaar toegankelijk te maken, bijvoorbeeld voor winkelend publiek.

 

 

Laadpalen voor bedrijfsterrein


Laadpalen voor bedrijven: houd rekening met wettelijke verplichting

Kortom, hebt u een bedrijfspand met parkeerplaatsen op het eigen terrein, lees bovenstaande ontwikkelingen dan goed. Zeker als er nieuwbouw of een verbouwing gepland staat, krijgt u te maken met wettelijke verplichtingen rond het plaatsen van laadpalen. Hetzelfde geldt, vanaf een minimale schaalgrootte, in meer algemeen opzicht vanaf het jaar 2025.

Hulp bij het kopen en installeren volgens de wettelijke normen
Hebt u bij de voorbereiding hierop vragen over het plaatsen van laadpalen op een bedrijfsparkeerplaats, dan kan EVPartner.nl u hierover adviseren. Wij beschikken over vele mogelijkheden, zowel wat betreft het kopen van laadpalen voor bedrijven als het laten installeren daarvan, volledig conform de wettelijke normen.